Nadstandartní služby

Odborná způsobilost a etický kodex

Můžete nám důvěřovat

odborná způsobilost

Registrace

Výpis z obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 122481

Společnost JPL SERVIS, s.r.o., IČ 27867919 je v současné době registrována u ČNB jako INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL dle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (“ZKPT”) a může poskytovat tyto služby:

  • Přijímaní a předávání pokynů týkající se investičních nástrojů
  • Investiční poradenství

Osvědčení o registraci Investičního zprostředkovatele vydala ČNB  dne 12.7.2007.

Pojistné produkty jsme oprávněni zprostředkovat jako SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL POJIŠTĚNÍ dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (“ZDPZ”)

Doplňkové penzijní spoření “DPS” jsme oprávněni zprostředkovat jako SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL „DPS“ v souladu se zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (“ZDPS”)

Naši poradci jsou oprávněni zprostředkovávat Spotřebitelské a hypoteční úvěry jako VÁZANÍ ZÁSTUPCI  společnosti Broker Trust, a.s., IČ 264397719.

Společnost JPL SERVIS, s.r.o. je členem profesní organizace Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která je jednotnou asociací, zastupující celý trh finančního poradenství

Více než 25 let zkušeností

ETICKÝ KODEX

Společnost JPL SERVIS, s.r.o. je členem České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF), která je jednotnou asociací, zastupující celý trh finančního poradenství.

Profesní odpovědnost 

všichni členové asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé si jsou vědomi vysoké odpovědnosti, kterou mají při poskytování finančních služeb svým klientům. Při své činnosti nastavují u klientů pouze reálná očekávání a poskytují pravdivé, úplné a ověřené informace. Při své činnosti se důsledně řídí jak všemi relevantními regulatorními předpisy, Etickým kodexem asociace tak i interními pracovními předpisy a postupy.

Odborná způsobilost 

všichni členové asociace a s nimi spolupracující poradci a zprostředkovatelé musí disponovat dostatečnou úrovní odborných znalostí o všech produktech a postupech, ke kterým poskytují finanční služby. Členové asociace dbají na průběžné a systematické odborné vzdělávání a neustálé zvyšování odborné kvalifikace svých pracovníků.

JPL Servis

Kontakt

Zajímají vás naše služby? Kontaktujte nás, rádi vám pomůžeme.

Kliknutím na tlačítko odeslat souhlasíte se zpracováním osobních údajů

JPL SERVIS, s.r.o.

IČ: 27867919
Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 122481

info@jplservis.eu

+420 776 799 575, +420 608 827 560

(neslouží k jednání, které souvisí s poskytováním investičních služeb)

Sídlo společnosti

Východní 152
251 01 Čestlice

Kancelář

Na Květnici 743/15
140 00  Praha 4 – Nusle